O nás

Čínské centrum Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích je místo setkávání a poznávání. Dlouhodobá intenzivní partnerská spolupráce s univerzitami v Číně přispěla k zahájení činnosti centra počátkem roku 2016. Našimi hlavními partnery jsou Severočínská technická univerzita v Pekingu (North China University of Technology), šanghajská Univerzita mezinárodního obchodu a ekonomiky (Shanghai University of International Business and Economics), Henanská univerzita (Henan University) a institut New Silk Road v Praze.

Nabízíme služby orientované jednak na širokou veřejnost, ale také na představitele podniků, zejména těch obchodujících s Čínou, ale spolupracujeme i se základními a středními školami. Naše centrum disponuje knihovnou, kde je možné si zapůjčit jazykové učebnice, slovníky, naučnou literaturu, cestopisy, průvodce a řadu dalších publikací, týkajících se Číny.

Najdete nás v moderně vybavených prostorech navržených architektonickým ateliérem +arch na náměstí Přemysla Otakara II. č. 10/6, ve druhém patře. Těšíme se na Vaši návštěvu!